ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


I. Szolgáltató adatai

Cégnév: Kalmár Tímea E.V.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 41.
Adószám: 52549111-1-33
Nyilvántartási szám: 50201316
Telefonszám: +36 70 3325724
E-mail cím: decomuhely@gmail.com
Weboldal: www.decomuhely.com

II. Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató előre meghirdetett témakörök szerint vállalja a dekupázs oktatását a tanfolyamra jelentkező (Résztvevő) számára.
A Résztvevő a tanfolyamon Szolgáltató útmutatásai alapján dekorációs elemeket készít, a tanfolyam végén ezeket az elemeket hazaviheti.
A részvételi díj magában foglalja a tanfolyam során felmerülő összes alapanyag valamint az oktatás költségét, a részvételi díjon felül további költség a Résztvevőt nem terheli.
A tanfolyamok a meghirdetett időpontban kezdődnek, a késve érkező Résztvevő a tanfolyamba
bekapcsolódhat. A feltüntetett befejezési időpont egy becsült időpontot jelöl.
A Szolgáltató a tanfolyam elvégzéséről bizonyítványt nem állít ki, a tanfolyam képesítéssel nem jár.

III. Jelentkezés

A Résztvevő a Szolgáltató által feltüntetett e-mail címre küldi eljelentkezési szándékát és a jelentkezéshez szükséges adatokat: Résztvevő neve, telefonos elérhetősége, választott tanfolyami nap dátuma, számla kiállításához szükséges adatok (név, cím, cég esetén adószám is)
A tanfolyamon való részvételhez minden esetben a teljes részvételi díj banki átutalással történő befizetése szükséges. A tanfolyami helyek a Szolgáltató bankszámlájára történő részvételi díjak beérkezésének sorrendjében kerülnek foglalásra. Amennyiben a meghirdetett tanfolyamra túljelentkezés van, Szolgáltató felveszi a kapcsolatot egy következő időpontra való foglalással vagy várólistára kerüléssel kapcsolatban.
A Szolgáltató a részvételi díjról kiállított számlát Résztvevőnek személyesen adja át a tanfolyamon.

IV. Helyszín, részvételi díj

A tanfolyamok helyszíne, valamint az aktuális részvételi díjak tekintetében a Szolgáltató e-mailben megküldött tájékoztató az irányadó.

V. Lemondás

A jelentkezőnek joga van elállni a részvételtől, ez esetben a jelentkező a tanfolyamra a részvételi lehetőséget más személy számára átruházhatja, illetve a már befizetett részvételi díjat két hónapon belül lehetséges másik tanfolyamon felhasználni.
Tekintettel a tanfolyam kis létszámára, lemondás esetén részvételi díjat Szolgáltató vissza nem fizet.

VI. Tanfolyam elmaradása

Szolgáltató fenntartja a jogot a meghirdetett tanfolyamok időpontjának módosítására. A tanfolyamok minimum négy, maximum hat fő részvételével indulnak. Amennyiben a tanfolyam elmarad a Résztvevő jogosult a befizetett részvételi díj visszaigénylésére vagy egy későbbi időpontban meghirdetett tanfolyamon történő beváltásra. A tanfolyam elmaradásának esetében a Szolgáltató e-mailben vagy telefonon értesíti a Résztvevőt.

VII. Adatvédelem

Szolgáltató adatkezelési alapelvei megegyeznek a hatályos jogszabályokkal, a Résztvevő adatait harmadik személy részére nem adja ki.

VIII. Szerzői jogok

  1. A bemutatott tárgyak végső kinézete Kalmár Tímea szellemi tulajdonát képezik.
  2. A bemutatott mintadarabok kereskedelmi célból nem sokszorosíthatóak, csak saját, személyes célra készíthetőek el, a bemutatott vagy ahhoz megtévesztően hasonlító formában.
  3. A foglalkozásokon készített, a foglalkozás eredeti mintadarabjára megtévesztésig, vagy teljes mértékben hasonlító tárgyak nem tüntethetőek fel saját alkotásként.
  4. Az elsajátított technika tetszőlegesen és korlátozások nélkül felhasználható.
  5. A munkákról készített fotók korlátozás nélkül, bárhol közzétehetőek, azonban pontosan meg kell jelölni a forrást: "DecoMűhely-Kalmár Tímea". Lásd az 1999. évi LXXVI. törvényt a szerzői jogról. Megköszönöm ha ezt a Facebook profilra, vagy a weboldalra visszamutató linkkel teszed.
  6. A foglalkozásokon készített, a foglalkozás eredeti mintadarabjára megtévesztésig, vagy teljes mértékben hasonlító dísztárgyak felhasználásával nem szervezhető további kézműves foglalkozás, sem bemutató, legyen akár térítéses, vagy ingyenes.
  7. A foglalkozásokon bemutatott dísztárgyak elkészítésének leírása semmilyen formában nem tehető közzé sem nyomtatott, sem elektronikus, sem szóbeli formában.

IX. Egyéb rendelkezések

Jelen szerződés kizárólag online kerül megkötésre. A részvételi díj átutalásával Résztvevő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta jelen ÁSZF szerződési feltételeit és minden pontjával egyetért.